Startsidan

Förmodligen använder du mer energi än vad du behöver

  • 250x350

Genom bättre användning av energi, tex tryckluft, kan du spara stora pengar, energi och miljö!

Med energi- och tryckluftsoptimering kan du säkerställa kvaliteten, minimera driftstoppen, sänka energiförbrukning och därmed slitaget och samtidigt minska er miljöpåverkan.

Erfarenheter visar på besparingar på upp till 50%, ibland mer. Ofta hittas intressanta förändringar som påverkar produktion och kan vara med betydande belopp. Mina goda resultat är tack vare att vi ser helheten från “användning (pneumatik) via ledningsnätet till kompressorrummet” utifrån min långa erfarenhet.

Vi ger er en fullständig överblick av er anläggning med information om förslag på förändrat användande, åtgårder för minimera problem med trycknivåer och tryckluftskvalitet. Vi ser även över hur kompressorerna styrs, redundans i anläggningen samt var ni har läckage. I en rapport sammanställs status samt förslag på åtgärder för att problemen skall minimeras och för att anläggningen skall vara tryckluftsoptimerad. Önskas erbjuds även genomförande av föreslagna åtgärder.

När vi är i en anläggning och kartlägger för tryckluftsoptimering får vi en förståelse för er verksamhet vilket är grunden för att hitta många intressanta förbättringar och besparingar. Samtidigt som vi är på plats kan all energianvändning kartläggas där samspel mellan olika energiförbrukare ofta visar på många optimerings möjligheter. Helheten är större än summan av de olika delarna! För att se mer om olika erbjudande i samband med tryckluftsoptimering se gärna vidare www.abergon.se

Lars-Göran Sander har 25 års erfarenhet av energi-, tryckluft- samt processoptimering och vet hur företag kan göra stora besparingar och förbättringar genom energi- och tryckluftsoptimering.

För att läsa om vårt arbete och våra resultat, ofta förvånande, läs då gärna om dessa arbeten i Ny Teknik 2010 Nr 19 eller Fluid Scandinavia Mars 2011, Fluid Scandinavia Okt 2012, Process Nordic Nov 2012 eller Underhåll och Driftsäkerhet U& D Dec 2012.

Naturligtvis ställer vi vårt kunnande till ditt förfogande i hela sverige och även utanför landet.

Lars-Göran Sander (ses på bilden)

Vi ser fram emot att höra av dig så skicka gärna ett mail eller slå en signal

  • 250x350

Kontaktuppgifter

e-mail: lgs@tryckluftsoptimering.se

Mobil: +46 (0)707 488 789

Kartläggning

Först görs en systematisk kartläggning “från förbrukare via distributionsnätet till kompressorrummet”.

Läs mer
Bookmark and Share